Често задавани въпроси ?

Какво трябва да носите с Вас при посещение на сервиза относно Вашия касов апарат ?

Винаги при посещение в сервиза трябва да носите със себе си заедно с Вашето фискално устройство, зарядното му устройство и паспорта му.

Какво трябва да носите с Вас за подновяване на договор за поддръжка ?

За да бъде подновен договорът Ви за поддръжа трябва да донесете Вашето фискално устройство, тъй като то трябва да бъде препрограмирано с данните за новия договор. Също така трябва да носите задължително паспорта на Вашето фискално устройство.

Фискалното ми устройство показва грешка, какво да направя ?

В инструкциите за употреба на всяко фискално устройство има кратък справочник с обяснение на някои от по-популярните грешки. Ако грешката не е описана в инструкцията или не можете да се ориентирате в обясненията можете да позвъните и да се консултирате със сервизен техник, който ще Ви упъти какво да направите.

Договорът ми за поддръжка е изтекъл, какво да направя ?

Ние винаги уведомяваме по телефона нашите клиенти когато наближи датата за изтичане на договора за поддръжка. Ако поради някаква причина все пак сте пропуснали този срок, то имайте в предвид, че ако бъдете проверени от съответните органи подлежите на глоба. Ако договорът е изтекъл преди повече от 24 часа и СИМ картата на Вашето фискално устройство е деактивирана, ще се наложи да доплатите такса за повторно активиране, което може да отнеме до 24 часа.