Системи за контрол на достъп

При нас ще намерите системи за контрол на достъп независимо от спецификата на Вашите нужди. Предлагаме системи за контрол на достъп за жилища, входове на кооперации, хотели, офиси, заводи, фитнес центрове и всякакви търговски и нетърговски обекти. Стандартните системи поддържат до 16 контролни точки с възможност за контрол и на вход и на изход, като няма ограничения в броя на потребителите. В системата се поддържа справка за позволените и отказаните опити за всяка контролна точка и всеки потребител, както и опитите за достъп на външни лица – нерегистрирани в системата. Възможна е и разработка на специфични системи за точно определени цели и нужди, което гарантира пълното покриване на изискванията на клиента, като по този начин системата се създава по Вашите желания, вместо Вие да модифицирате Вашата работа и организация по системата. При допълнително разработените системи на практика няма лимит за контролните точки и потребителите на системата.

Самостоятелни системи за единични врати или жилищни входове.

          

•  Сървърни системи с централизирано управление.

•  Системи за контрол на работното време.
•  Всички видове продукти свързани с контрол на достъп – карти, ключодържатели, гривни и др.

•  Печат на карти – едностранно, двустранно, монохромно и пълноцветно.

cards